រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង
ភាសាខ្មែរ English
​​
រូបថត
Photo 001
Photo 002
Photo 003
Photo 004
Photo 005
Photo 006
Photo 007
Photo 008
ប្រជុំថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣
រូបថតច្រើនទៀត ›
ឱកាសការងារ
ឱកាសការងារច្រើនទៀត ›
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
ប្រវត្តិរបស់ ក.ស.ជ

ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ គឺជាជាយន្តការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិ និងពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាពិការភាព ដែល ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៧០៩/០១០ ចុះថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ ក្នុងច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ។

អានបន្ត ›
តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ ក.ស.ជ
  • ផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់ជំនាញលើបញ្ហាពិការភាពនិងការស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម
  • ជួយក្រសួង ស្ថាប័ន និងអង្គការពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ ផែនការជាតិ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ដែលមានការពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹងពិការភាព និងការស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម
អានបន្ត ›
ព័ត៌មាន
សារលិខិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាជនពិការ ៣ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤
សារលិខិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាជនពិការ ៣ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី02 ខែ12 ឆ្នាំ2014
ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ អញ្ជើញបើកវគ្គ បណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីរបៀបសរសេរ គម្រោងផែនការ នៅស្រុក កៀនស្វាយ
ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ អញ្ជើញបើកវគ្គ បណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីរបៀបសរសេរ គម្រោងផែនការ នៅស្រុក កៀនស្វាយ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី08 ខែ10 ឆ្នាំ2014
ទិវាមនុស្សគ-ថ្លង់កម្ពុជានិងអន្តរជាតិ ក្រោមប្រធានបទ «ពង្រឹងភាពពិការផ្សេងគ្នា នៃមនុស្សជាតិ»
ទិវាមនុស្សគ-ថ្លង់កម្ពុជានិងអន្តរជាតិ ក្រោមប្រធានបទ «ពង្រឹងភាពពិការផ្សេងគ្នា នៃមនុស្សជាតិ»
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី02 ខែ10 ឆ្នាំ2014
សារព័ត៌មានដើមអំពិលផ្សព្វផ្សាយ ពីប្រតិ្តកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ដែលបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការនិងសមត្ថកិច្ច ចាត់វិធានការច្បាប់ ចំពោះជនចាប់រលោភ ស្រ្តីពិការនៅកំពត
សារព័ត៌មានដើមអំពិលផ្សព្វផ្សាយ ពីប្រតិ្តកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ដែលបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការនិងសមត្ថកិច្ច ចាត់វិធានការច្បាប់ ចំពោះជនចាប់រលោភ ស្រ្តីពិការនៅកំពត
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី08 ខែ09 ឆ្នាំ2014
ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ›

បោះពុម្ភផ្សាយ

ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
សុំណំឯកសារកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
សុំណំឯកសារកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
បោះពុម្ភផ្សាយច្រើនទៀត ›
វីដេអូ
ដៃគូរបស់យើង