រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង
ភាសាខ្មែរ English
​​
រូបថត
Photo 001
Photo 002
Photo 003
Photo 004
Photo 005
Photo 006
Photo 007
Photo 008
ប្រជុំថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣
រូបថតច្រើនទៀត ›
ឱកាសការងារ
ឱកាសការងារច្រើនទៀត ›
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
អានបន្ត ›
អានបន្ត ›
ព័ត៌មាន
សាលារាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកភាពសម្រេចមិនឲ្យបងប្អូនជនពិការ ប្រគុំតន្រ្តីនៅតាមភ្លើងស្តុប
សាលារាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកភាពសម្រេចមិនឲ្យបងប្អូនជនពិការ ប្រគុំតន្រ្តីនៅតាមភ្លើងស្តុប
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី12 ខែ02 ឆ្នាំ2016
កិច្ចពិភាក្សាអំពីការរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធបញ្ជីអេឡិចត្រូនិកអំពីសេវាកម្មផ្នែកពិការភាពនៅកម្ពុជា
កិច្ចពិភាក្សាអំពីការរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធបញ្ជីអេឡិចត្រូនិកអំពីសេវាកម្មផ្នែកពិការភាពនៅកម្ពុជា
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី11 ខែ02 ឆ្នាំ2016
ពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសសើរជូនចំពោះក្រុមការងារផលិតម៉ូតូកង់បី ដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលចំពោះជនពិការ
ពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសសើរជូនចំពោះក្រុមការងារផលិតម៉ូតូកង់បី ដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលចំពោះជនពិការ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី10 ខែ02 ឆ្នាំ2016
កិច្ចពិភាក្សាការងារអំពីគម្រោងជួយផ្តល់ការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលជនពិការដើម្បីមានប្រសិទ្ធិភាពទទួលបានការងារសមស្រប
កិច្ចពិភាក្សាការងារអំពីគម្រោងជួយផ្តល់ការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលជនពិការដើម្បីមានប្រសិទ្ធិភាពទទួលបានការងារសមស្រប
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី10 ខែ02 ឆ្នាំ2016
ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ›

បោះពុម្ភផ្សាយ

អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ
អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ ការប្រកួតកីឡាស៉្បេស្យាល់អូឡាំពិកនិងប្រាក់ឧបត្ថមសម្រាប់គ្រូបង្វឹក គ្រូបង្វឹកជំនួយរាជរដ្ឋាភិបាល - លេខ ១៤ អនក្រ.បក - ភ្នំពេញ ២៥ មករា ២០១៦
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
បោះពុម្ភផ្សាយច្រើនទៀត ›
វីដេអូ
ដៃគូរបស់យើង