រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង
ភាសាខ្មែរ English
​​
រូបថត
Photo 001
Photo 002
Photo 003
Photo 004
Photo 005
Photo 006
Photo 007
Photo 008
ប្រជុំថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣
រូបថតច្រើនទៀត ›
ឱកាសការងារ
ឱកាសការងារច្រើនទៀត ›
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
អានបន្ត ›
អានបន្ត ›
ព័ត៌មាន
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា៖ កម្ពុជាសម្រេចបានលទ្ធផលជាច្រើន ក្នុងវិស័យពិការភាពបន្ទាប់ពីបានផ្តល់ សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញា ស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ!
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា៖ កម្ពុជាសម្រេចបានលទ្ធផលជាច្រើន ក្នុងវិស័យពិការភាពបន្ទាប់ពីបានផ្តល់ សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញា ស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ!
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី19 ខែ05 ឆ្នាំ2016
សមាគមសំនៀងតន្រ្តីជនពិការ របស់លោក ចាប តូ ចូលរួមឧបត្ថម្ភកាកបាទក្រហម ៥០០ដុល្លារ
សមាគមសំនៀងតន្រ្តីជនពិការ របស់លោក ចាប តូ ចូលរួមឧបត្ថម្ភកាកបាទក្រហម ៥០០ដុល្លារ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី09 ខែ05 ឆ្នាំ2016
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា៖ អនុសញ្ញា UN​ ស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យជនពិការ រៃអង្គាសថវិកាតាមទីសារធារណៈទេ(ខេត្តស្ទីឹងត្រែង)
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា៖ អនុសញ្ញា UN​ ស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យជនពិការ រៃអង្គាសថវិកាតាមទីសារធារណៈទេ(ខេត្តស្ទីឹងត្រែង)
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី06 ខែ05 ឆ្នាំ2016
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា៖ ជនពិការកម្ពុជាតែងបានលើកទឹកចិត្ត​ ឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចការជួយសង្គម!
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា៖ ជនពិការកម្ពុជាតែងបានលើកទឹកចិត្ត​ ឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចការជួយសង្គម!
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី04 ខែ05 ឆ្នាំ2016
ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ›

បោះពុម្ភផ្សាយ

អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ
អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ ការប្រកួតកីឡាស៉្បេស្យាល់អូឡាំពិកនិងប្រាក់ឧបត្ថមសម្រាប់គ្រូបង្វឹក គ្រូបង្វឹកជំនួយរាជរដ្ឋាភិបាល - លេខ ១៤ អនក្រ.បក - ភ្នំពេញ ២៥ មករា ២០១៦
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
បោះពុម្ភផ្សាយច្រើនទៀត ›
វីដេអូ
ដៃគូរបស់យើង